pieniny szczawnica

Szczawnica położona jest w pięknej dolinie Grajcarka prawobrzeżnego dopływu Dunajca. Dolina ta rozdziela Małe Pieniny od Beskidu Sądeckiego. Miasto Szczawnica leży na wysokości ok. 500 m npm. Wyjątkowe położenie doliny powoduje, że w Szczawnicy panuje łagodny a zarazem wyjątkowy mikroklimat. Do miasta włączone są obszary Szlachtowa i Jaworki... noclegi szczawnica
szczawnica pieniny
Pieniny stanowią część ciągnącego się na długości ok. 550 km pienińskiego pasa skałkowego, oddzielającego zewnętrzne Karpaty fliszowe od Karpat wewnętrznych tzw. krystalicznych. Pieniny od południa graniczą z pasmem Magury Spiskiej, od północy z Gorcami i Beskidem Sądeckim. Tworzą wyodrębnione pasmo górskie o długości ok. 35 km i szerokości do 6 km podzielone przełomami Dunajca na trzy części... pieniny noclegi

szczawnica     szczawnica     pieniny     szlachtowa
Atrakcje | Co i Gdzie | Historia | Parafie | Galeria | Mapy | Położenie | Przroda | Geologia | uir | linki